Oeconomica is a modern board game with educational goals. The realistic representation of basic micro economical aspects in Oeconomica help the players, adults or children, visualise, revise and consolidate the knowledge of principles of business economy.

Edukativní hra OeconomicaOeconomica is based on a combination of two game mechanisms. The first of them is price formation on the market. The game shows the mutual influence of supply and demand. Both supply and demand are formed by the players through their decisions in the game. The actual price reflects the currently simulated ratio of supply and demand on the market. The second axis is represented by business operations. The players need to respond to the current market price, plan their investments and optimise production.

In the game, like in the real world, money is a medium of exchange. The players invest in companies, expand and improve production, buy inputs and sell outputs for their market price. The development of the game gives them valuable feedback on how they responded to market trends. If the trends are not favourable, it is necessary to change strategy and often even restructure the entire company. The players can use their own capital or loans. If they take a loan, they need to pay the interest in every round, until they repay the loan.

The players can also invest in community service projects which increases their social status. This enriches the game with the subject of philanthropy and corporate social responsibility.
 

  • 3-5 hráčů, 12+ let
  • Zde koupit
  • Oeconomica vznikla ve spolupráci Loris Games se společností Scio a Institutem ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

    Scio Scio je nezávislá soukromá společnost, která se již od roku 1995 zabývá hodnocením výsledků vzdělávání, přípravou zkoušek, které využívá v přijímacím řízení řada fakult veřejných vysokých škol. Stále více se věnuje cílům vzdělávání nejen v základních a středních školách, ale i vzdělávání mimo školy – paralelního vzdělávání, vzdělávání pro budoucnost.

    Institut ekonomických studií Institut ekonomických studií FSV UK je předním českým ekonomickým vědeckým a výukovým pracovištěm. Nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy v oboru ekonomie a financí. V rámci studia se zde prolíná výuka v českém a anglickém jazyce. Absolventi jsou proto dlouhodobě žádáni českými i zahraničními institucemi.